γλυπτική έρευνα του έργου "1984", του George Orwell, διπλή αυτοπροσωπογραφία πάνω σε έντομο

 

nikospapadopoulos001 3  
nikospapadopoulos001 2  

 αυτοπροσωπογραφία με το έντομο, τρισδιάστατο ψηφιακό έργο, @nikospapadopoulos 20019