Νίκος Παπαδόπουλος 2020, υβριδική εγκατάσταση, Διαγωνισμός Calpk, πρώτο βραβείο

 

20200624 web2

Νίκος Παπαδόπουλος 2020, υβριδική εγκατάσταση, αλουμίνιο, χαλκός, καθρέφτης, τρισδιάστατη εκτύπωση, γύψος, 4Χ3μ

 

web11

Νίκος Παπαδόπουλος 2020, υβριδική εγκατάσταση, εκτύπωση οθόνης, εικονική πραγματικότητα, oculus rift 

web2

Νίκος Παπαδόπουλος 2020, υβριδική εγκατάσταση, εκτύπωση οθόνης, εικονική πραγματικότητα, oculus rift

web6

Νίκος Παπαδόπουλος 2020, υβριδική εγκατάσταση, εκτύπωση οθόνης, εικονική πραγματικότητα, oculus rift

web12

Νίκος Παπαδόπουλος 2020, υβριδική εγκατάσταση, εκτύπωση οθόνης, εικονική πραγματικότητα, oculus rift