Ηχητικό Τοπίο Εικονικής Πραγματικότητας, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, 2020, Επιμέλεια Κατερίνα Σπερέντζου. 


Το έργο είναι συγχρονική μελέτη στοιχείων από τους ήχους της φωνής ως καλλιτεχνικό εργαλείο στο αφηρημένο παρόν, σε συνομιλία με τον χρόνο και τον κοινωνικό χώρο μιας συναυλίας, στο μικρο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
Δεν υπάρχει χορογραφία στον τρόπο λειτουργίας των ήχων, κανένα γενικό σχέδιο, καμία επεξεργασία. Απλά παραπλανητική ροή. Μια μελέτη στη μνήμη και την ταυτότητα, αλλά με ένα νέο είδος αργού δυναμισμού, με στρουκτουραλιστική λογική, ένα διαφορετικό είδος μηχανής.
Σε μια διαδικασία παραγωγής ίδια με αυτή της δημιουργίας των έργων της διάσημης καλλιτέχνης, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με ηχογραφημένους ήχους στο στούντιο από την Σαβίνα Γιαννάτου. Με το μέσο τη αλγοριθμικής διαδικασίας που δημιούργησε ο καλλιτέχνης , τα καταγεγραμμένα στοιχειά από τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, τοποθετούνται στον εικονικό αλγοριθμικό κόσμο για να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο . Τό έργο παρουσιάστηκε στο μικρό Μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, με διάρκεια μιας ώρας , πριν την έναρξη της συναυλίας, ” Watersong “, Σαβίνα Γιαννάτου - Primavera en Salonico, 14 και 15 Αυγούστου 2020.

 

EPIDAVROS